Sekání trávy

sečení trávníků, trávy

Levné sekání trávy

Sekání trávy je základem péče o trávník. Při nevhodném sekání může dojít k silnému či nevratnému poškození kořenů a výsledný efekt posečeného trávníku nevzbuzuje dobrý estetický dojem.

Sečením udržíte potřebnou výšku trávníku, která je daná jednotlivými druhy trávníku. Pravidelným sečením podpoříte odnožování trávníku a dosáhnete dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy.

Údržbu zahrady zajišťujeme formou pravidelných (zpravidla týdenních/14-ti denních cyklech) návštěv na Vaší zahradě během vegetačního období. Provádíme sekání trávy s možností odvozu, provzdušnění i hnojení. Vždy budete vědět kdo a kdy k Vám na zahradu přijede, abychom neomezovali Vaše soukromí. Přesvědčíme Vás, že profesionální údržba Vaší zahrady není zbytečný luxus.

Sekání trávy, luk, svahů, komunikací a parků provádíme na základě domluvy nebo podepsáním smlouvy s klientem. Cena za sekání trávy, sečení zahrad, luk, svahů a parků, či jiné úkony s tím spojené, není pevně stanovena. Záleží na stavu trávníku, přístupnosti a vzdálenosti pozemku, na ročním období apod. Cenu vám sdělíme poté, co se seznámíme s Vaším konkrétním požadavkem.

Sečení trávy

S prvním jarním sekáním byste měli začít teprve tehdy, až bude tráva dostatečně silná. Doporučená výška je 3 až 4 centimetry. Přičemž platí zásada, že byste měli odsekávat nejvýše třetinu celkové délky stébla.

Pokud je sušší léto, postačí sekat trávník jednou za dva až tři týdny na vyšší výšku, alespoň 5 centimetrů. A naposledy byste měli zelený koberec zkrátit v říjnu. Důležité - a to v jakémkoliv období - je, aby tráva byla suchá. V opačném případě ji může sekačka vytrhávat, čímž vzniknou holá místa.

Pokud budeme pravidelně sekat trávu na své zahradě či zahrádce, je dobré si uvědomit, že sekání není jen o vytváření bezvadném vzhledu zahrady, ale že také velmi významně sekáním ovlivňujeme hustotu trávníku. Při sekání trávy, totiž dochází k tvorbě nových výhonků. Sečení trávy dále potlačuje některé typy plevelných travin, pravidelným sekáním trávníku jim tak znesnadníme jejich další růst a rozmnožování. Pro umožnění maximálně správného vývoje trávníku je doporučováno sekat trávu na třetinu její výšky. Avšak je zapotřebí míti na zřeteli, že takřka ideální výška na sečení trávy by se měla pohybovat mezi 3,5 až 5 centimetry - odhad přijde s přibývajícími zkušenostmi.


Obecně vzato bychom nikdy neměly nechávat trávu růst zbytečně vysokou. Příliš vysoká tráva je v prvé řadě nevzhledná, dále pak je často zdrojem nepříjemných plevelů Sekání trávy a travnatých ploch tak z velké části nejen pomáhá vytvářet kultivovaný vzhled našeho trávníku, ale vytváříme tím i jisté protiopatření vůči nežádoucí havěti.

Nezbytná vertikuace

Součástí komplexní péče o trávníky je vertikutace. Provádíme ji dvakrát ročně - na jaře a na podzim, protože odumřelé části rostlin, zbytky pokosené trávy, plevel a mech vytvoří během vegetace v trávníku nepropustnou vrstvu. Tato travní plst brání pronikání vody a živin do půdy až ke kořenovému systému a zároveň je příčinou mělkého zakořenění trávníku.

Trávník v suchých obdobích rychle vysychá, protože kořeny nedosáhnou na vláhu v hlubších horizontech půdy. Tvoří se místa s řídkým zárůstem, kde se může jednoduše usazovat plevel. Travní plst vytváří také příznivé podmínky pro vznik nebezpečných plísňových a houbových onemocnění.

K zajištění zdravého, silného a hlubokého zakořenění je odstraňování travní plsti nezbytné. Všechny druhy vertikutátorů, ať elektrické, motorové nebo ruční vertikutační hrábě jsou vybaveny ostrými noži, které odstraňují travní plst z trávníku. Po vertikutaci obvykle trávník přihnojíme a dosejeme řídká místa.

Pozor na plevele a mechy

V nově založených i starších trávnících se objevují nežádoucí, ať už jednoleté nebo vytrvalé dvouděložné plevele. Vhodnou dobou pro ošetření je druhá polovina dubna a květen, kdy mají plevele již dostatečnou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly.

Pro trávník můžeme udělat následující kroky - odstraníme travní plst, při kosení dodržíme požadovanou výšku, zlikvidujeme beze zbytku mechové polštářky. Vzniklé mezery a holá místa v porostu průběžně doséváme.


Údržbu zahrady zajišťujeme formou pravidelných (zpravidla týdenních/14-ti denních cyklech) návštěv na Vaší zahradě během vegetačního období. Provádíme sečení trávy s možností odvozu, provzdušnění i hnojení. Vždy budete vědět, kdo a kdy k Vám na zahradu přijede, abychom neomezovali Vaše soukromí. Přesvědčíme Vás, že profesionální údržba Vaší zahrady není zbytečný luxus.


Sekání , luk, svahů, komunikací a parků provádíme na základě domluvy nebo podepsáním smlouvy s klientem. Cena za sekání zahrady, luk, svahů a parků, či jiné úkony s tím spojené, není pevně stanovitelná. Záleží na stavu trávníku, přístupnosti a vzdálenosti pozemku, na ročním období apod.. Cenu vám sdělíme poté, co se seznámíme s Vaším konkrétním požadavkem.

Sekání trávy od 1 Kč za m²

1 Kč za m²
od
Ceník sekání trávy